S M L XL

Təminatlar

AVTONƏQLİYYAT HADİSƏLƏRİ
ATILMIŞ VƏ YA DÜŞMÜŞ ƏŞYALAR
YANĞIN VƏ PARTLAYIŞ
TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR VƏ
TƏBİƏT HADİSƏLƏRİ
ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN
QANUNAZİDD HƏRƏKƏTLƏRİ
OĞURLUQ, QULDURLUQ,
QAÇIRMA, SOYĞUNÇULUQ
HEYVANLARIN HƏRƏKƏTİ
YAŞ MƏHDUDİYYƏTİ
21
21
21
21
AZADOLMA MƏBLƏĞİ (AZN)
122
133
144
155

Bonuslar

QEYRİ-MƏHDUD SÜRÜCÜ SAYI
AVTO İSTEHSAL İLİNDƏ MƏHDUDİYYƏT YOXDUR
ARAYIŞLAR TƏLƏB OLUNMUR
AVTO YAŞINDAN VƏ DƏYƏRİNDƏN
ASILI OLMAYARAQ,
ÖDƏNİŞ AZALMIR
HADİSƏ YERİNDƏ PULSUZ EVAKUASİYANIN SAYI
(AZƏRBAYCAN ÜZRƏ)
1
1
1
2
TAKSİ TƏZMİNATI (AZN)
30
60
90
120
BİZNES MƏQSƏDİ İLƏ İSTİFADƏ
(Rent və taksİ İstİsna)
RƏSMİ SERVİSDƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ
(MDB avto İstİsna olmaqla)
2010
2010
BÜTÜN DÜNYA ÜZRƏ SIĞORTA
AL AL AL AL
Ölçünü al - s Ölçünü al - m Ölçünü al - l Ölçünü al - xl