S M L XL

Təminatlar

AVTONƏQLİYYAT HADİSƏLƏRİ
ATILMIŞ VƏ YA DÜŞMÜŞ ƏŞYALAR
YANĞIN VƏ PARTLAYIŞ
TƏBİİ FƏLAKƏTLƏR VƏ TƏBİƏT HADİSƏLƏRİ
ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN QANUNAZİDD HƏRƏKƏTLƏRİ
OĞURLUQ, QULDURLUQ, QAÇIRMA, SOYĞUNÇULUQ
HEYVANLARIN HƏRƏKƏTİ
YAŞ MƏHDUDİYYƏTİ
21
21
21
21
AZADOLMA MƏBLƏĞİ (AZN)
122
133
144
155

Bonuslar

LİMİTSİZ SÜRÜCÜ SAYI
AVTONUN İSTEHSAL İLİ ƏHƏMİYYƏT DAŞIMIR
FORMA №4 TƏLƏB OLUNMUR
AVTONUN QİYMƏTİ VƏ İSTEHSAL İLİ ÖDƏNİŞƏ TƏSİR ETMİR
HADİSƏ YERİNDƏN PULSUZ EVAKUASİYANIN SAYI (AZƏRBAYCAN ÜZRƏ)
1
1
1
2
TAKSİ GEDİŞLƏRİNİN SAYI (HƏR HADİSƏYƏ AZN 30)
1
2
3
4
KOMMERSİYA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN İSTİFADƏ (TAKSİ VƏ AVTOKİRAYƏ XARİC)
RƏSMİ SERVİSDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ(SNQ İSTEHSALI AVTODAN BAŞQA)
2010
2010
DÜNYA TƏMİNATI
AL AL AL AL
Ölçünü al - s Ölçünü al - m Ölçünü al - l Ölçünü al - xl